Information

Skolavslutning 9 juni 2022
I år får vi äntligen ha skolavslutning tillsammans med elever, vårdnadshavare samt personal.

Se bifogad fil hur det ska gå till (pdf)>>


______________________________

Trivselprogrammet i åk F-6

Här kan du som vårdnadshavare läsa mer om

Information om trivselprogrammet för för vårdnadshavare för elever i åk F-6 svenska (pdf)>>

Information about Trivselprogrammet to legal guardians with children in grade F-6 (pdf)>>

معلومات†لأولياء†الأمر†عن†برنامج†قيادييّ†المرح©من†الصف†التمهيدي†إلى†الصف†السادس® (pdf)>>

______________________________

Fritidsplats

Antagningen får samtidigt in många fritidsplatsansökningar från vårdnadshavare. De vill härmed påminna om att det inte går att söka fritidsplats innan skolplaceringsbeslutet skickats ut.

Du kan söka fritidsplats för ditt barn först när du fått besked om vilken skola ditt barn kommer gå i hösten 2022, dvs när beskedet kommer i mars (eller april vid byte i skolvalet). 

Sök gärna i god tid, men senast 15 juni behöver din ansökan vara inlämnad för att ditt barn ska vara garanterad en plats inför skolstart Skolval - Uppsala kommun

______________________________

 

Välkommen att ta del av en universell föräldrastödsmetod

Gluntens Montessoriskola har blivit kontaktade av Isabel Eriksson angående hennes metod ”Föräldrafokus(bild) och Glunten kommer att ingå i ett försöksprojekt med start hösten 2022. Men - för de föräldrar som är nyfikna finns möjlighet att redan nu ta del av två inspelade genomgångar där metoden förklaras. Dessutom kan den som är intresserad av att prova redan nu maila Isabel för att få ett gratisexemplar av boken ”Föräldrafokus”.

Metoden, som heter FöräldraFokus (FF), grundas på att den allra viktigaste faktorn bakom en positiv utveckling och skolframgång är barnets anknytning till sina föräldrar och andra vuxna.

En väl fungerande dialog mellan barnet och föräldern är grunden för stark anknytning. FF är ett uppföljningsverktyg som används för att upprätthålla och förbättra den kommunikationen. Tillsamman struktureras barnets skolarbete och fritid vilket möjliggör skapande av individuella strategier för att få mer flyt i vardagen. Dessutom förenklar metoden samarbetet med skolan.

FF är för alla barn, oavsett förmåga.

Välkommen att kolla på genomgångarna genom att maila till 

foraldrafokus2122@gmail.com

för att få en kod till länkarna samt om du vill få en gratis handbok och testa metoden.

FöräldraFokus Genomgång 1 (55 min)>>

FöräldraFokus Genomgång 2 (41 min)>>

______________________________

Quiculum - frånvaroregistering

Från och med 1:a oktober kan du inte längre ringa in och frånvaroanmäla ditt barn. 
Vänligen se länk hur du frånvaroanmäler ditt barn. 

Engelsk version finns här>>>>

______________________________

 

Glunten Montessoriskola fyller 30 år

På Glunten har vi förskola från ett års ålder och grundskola hela vägen till gymnasiet.
1991 startade förskolan och skolan på Gluntenområdet.
Glunten var en av de absolut första friskolorna som Regeringen gav sitt godkännande till med stöd av den nya friskoleförordningen som kom 1991.
Några entusiastiska föräldrar lade därmed grunden till den fina verksamhet vi har idag.
Sedan hösten 2005 finns och trivs vi i lokaler på Ekeby Bruk, ett lugnt område med Hågadalen runt knuten.

Läs mer på bifogad pdf>>

 

 

Hej och välkommen till Gluntens Montessoriskola, en idéburen verksamhet!

Vi är en stor familjär skola med verksamhet för både det nyfikna förskolebarnet och det vetgiriga skolbarnet. Även den omtänksamma föräldern känner sig trygg med den genomtänkta Montessoripedagogiken som guidar oss - varje dag, skolåret om.

Våra elever rustar sig för framtiden 
genom att självständighet, social
förmåga och kunskaper alltid står i fokus.

Det livslånga lärandet börjar med fördel hos oss. Vi önskar dig varmt välkommen 
till Glunten och hoppas att du ska trivas!