Styrelsen 2019

Har du frågor eller åsikter om föreningens verksamhet eller policyfrågor vänder du dig till någon av styrelsens medlemmar, som sedan kan ta frågan vidare direkt till närmast ansvarig person eller till styrelsen för diskussion och beslut.

Individuella medlemmar i styrelsen når du genom e-post till: förnamn.efternamn@glunten.se

Hela styrelsen når du genom att e-posta till: styrelsen@glunten.se

Alla frågor om den dagliga skolverksamheten ska ställas till ansvarig lärare eller till skolledningen.


Styrelsen

Ordförande
Cecilia Hamenius

Ledamöter

Karl König Königsson

Annika Nordin

Virginia Mari

Felix Sagrén

 

Suppleant
Daniel Regnér

Personalrepresentant, ledamot
Guillermo Garroz

Alla ansvarspersoner rapporterar fortlöpande planering, genomförande och uppföljning av aktuella aktiviteter och frågor till övriga styrelsemedlemmar. Rektor är adjungerad till styrelsemöten.

 

Ärenden anmäls till ordförande senast 1 vecka innan mötet.

 

Justerade styrelseprotokoll