Avdelningar

    Du som väljer Glunten för ditt barn i åldern 1-3 år hamnar på en av våra fyra
    småbarnsavdelningar Hunden, Katten, Hästen eller Rådjuret. 

    När ditt barn är 3-5 år placeras ditt barn på en av våra
    storbarnsavdelningar Isbjörnen, Lejonet eller Ugglan. 

    Avdelningarna har fått sina namn efter de keramikfigurer som en gång
    tillverkades i våra lokaler vid Ekeby Bruk.