Samarbete mellan hem och skola

För att eleverna ska må bra och ha en fungerande skolgång måste hem och skola kunna lita på varandra och ha ett gott samarbete. Vi på Gluntens Montessoriskola har högt ställda förväntningar på oss själva. Vi har också förväntningar på dig som vårdnadshavare vilket innebär att:

  • vi tillsammans visar med ord och handling att vi tycker att det är viktigt att eleven följer skolans värdegrund 
  • vi tillsammans visar med ord och handling hur viktigt det är att följa skolans regler
  • skolan delger vårdnadshavare hur eleven fungerar i skolan. På samma sätt är det viktigt för skolan att få veta om det är besvärligt för eleven i hemmet
  • vårdnadshavare pratar med eleven i positiva ordalag om skolan. Det är givetvis så att ni ska tala med ert barn om hur hen mår och känner men om ni kritiserar skolan öppet blir det mycket svårt för eleven att kunna fungera här och det vill vi inte – tvärtom.