Beslut efter Tillsyn på förskolan

" Samspelet mellan barn och personal vid besöket på förskolan visar att barnen vistas i en trygg miljö"
 
Kommunen genomförde en tillsyn av förskolan februari 2019.  

Utbildningsnämnden sammanfattning: "Arbetet vid förskolan höll god kvalitet och det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete med planering, uppföljning, analys och identifiering av utvecklingsområden vid förskolan"

Beslut efter tillsyn på förskolan (pdf)

 
Henny


Korall 


Anna

 
Sjöborre

 

Senast ändrad tisdag, 18 februari 2020 07:54