Skapande skola 19/20

Gemensamma rum

Konstnärlig idé och gestaltning.

 

Åk 4-9

Hur upplever du din skolmiljö och vad skulle du vilja förändra?

Finns det rum för dig och dina kompisar? 

Vem bestämmer över våra gemensamma och offentliga rum? 

I projektet Skapande skola får eleverna fundera över och besvara dessa frågor. 

 

 

 
Henny


Korall 


Sanna

 
Sjöborre

 

Senast ändrad torsdag, 05 mars 2020 09:27